Tider och Startlista Göteborg


Tourtävling i Göteborg börjar kl 14.00 på lördag med tjejornas stavtävling.

Killarna börjar kl 16.00.


Info och startlistor finns på tävlingens sida.